Polityka firmy

 1. Polityka firmyWszyscy biorący udział w szkoleniu treningu lub hipnoterapii organizowanych przez Dreamway Dariusz Wresiło oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać ani rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Nie mogą być udostępniane publicznie osobom lub instytucjom trzecim.
 2. Dreamway Dariusz Wresiło zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji i innych materiałów związanych ze świadczonymi usługami
 3. Dreamway Dariusz Wresiło może odmówić każdemu sprzedaży produktów i usług w tym uczestnictwa w szkoleniach bez podania przyczyny (za zwrotem dokonanej już wpłaty)
 4. W przypadku ciągłego nieetycznego, nieodpowiedniego zachowania uczestnika, trener może poprosić go o opuszczenie szkolenia za zwrotem zapłaconej sumy pomniejszonej o dotychczasową wartość odbytego szkolenia.
 5. Dreamway Dariusz Wresiło nie bierze w żaden sposób odpowiedzialności za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z naszych technologii, produktów i usług.
 6. Uczestnicy szkoleń i coachingów oświadczają że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, treningu lub hipnoterapii, oraz użytych materiałów po skorzystaniu z usługi. Wszelkie nieprawidłowości i wątpliwości należy zgłaszać niezwłocznie w celu ich wyjaśnienia.
 7. Dreamway Dariusz Wresiło nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej wizerunku, loga, firmy, treść publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 8. W przypadku braku możliwości przyjścia na zapłacone szkolenie uczestnik możesz  przyjść na następną edycję w kolejnym terminie, wymienić na inne lub dowolną usługę lub przenieść rezerwację na inną osobę.
 9. Zwroty pieniężne są możliwe do tygodna przed rozpoczęciem szkolenia, po potrąceniu 30% wpłaty na poczet opłat logistycznych.
 10. Dreamway Dariusz Wresiło zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn od niej niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość: uzykania zwrotu wpłaconych środków na własne konto, przeniesienia środków na inny termin tego samego szkolenia, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenia lub oferowane produkty bądź usługi.

  Jakiekolwiek zgłoszenie drogą elektroniczną w tym formularz zgłoszeniowy jest tylko wstępną rezerwacją. Miejsce na szkoleniu lub coachingu gwarantuje wpłata opłaty na konto Dreamway Dariusz Wresiło

 11. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.
 1. warsztaty, seminaria i treningi i hipnoterapia mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i nie zastępują żadnego rodzaju terapii.
 1. Osoby korzystające z usług szkoleniowych lub treningu lub hipnoterapii będące chore lub w trakcie jakiejkolwiek formy leczenia są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą. Osoby takie mają obowiązek zgłoszenia tego faktu trenerowi przed rozpoczęciem szkolenia lub treningu/hipnoterapii.
 1. Dreamway Dariusz Wresiło zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Klientem

Zaufali mi

Partnerzy

 

PIH

email marketing powered by FreshMail