Polityka firmy

  1. Wszyscy biorący udział w szkoleniu treningu lub hipnoterapii organizowanych przez Polski Instytut Treningu Mentalnego sp. z o.o. oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać ani rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Nie mogą być udostępniane publicznie osobom lub instytucjom trzecim.
  2. Polski Instytut Treningu Mentalnego sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji i innych materiałów związanych ze świadczonymi usługami
  3. Polski Instytut Treningu Mentalnego sp. z o.o. może odmówić każdemu sprzedaży produktów i usług w tym uczestnictwa w szkoleniach bez podania przyczyny (za zwrotem dokonanej już wpłaty)
  4. W przypadku ciągłego nieetycznego, nieodpowiedniego zachowania uczestnika, trener może poprosić go o opuszczenie szkolenia za zwrotem zapłaconej sumy pomniejszonej o dotychczasową wartość odbytego szkolenia.
  5. Polski Instytut Treningu Mentalnego sp. z o.o. nie bierze w żaden sposób odpowiedzialności za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z naszych technologii, produktów i usług.
  6. Uczestnicy szkoleń i coachingów oświadczają że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, treningu lub hipnoterapii, oraz użytych materiałów po skorzystaniu z usługi. Wszelkie nieprawidłowości i wątpliwości należy zgłaszać niezwłocznie w celu ich wyjaśnienia.
  7. Polski Instytut Treningu Mentalnego sp. z o.o. nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej wizerunku, loga, firmy, treść publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników przez osoby trzecie do ich własnych celów.
  8. W przypadku braku możliwości przyjścia na zapłacone szkolenie uczestnik możesz  przyjść na następną edycję w kolejnym terminie, wymienić na inne lub dowolną usługę lub przenieść rezerwację na inną osobę.
  9. Zwroty pieniężne są możliwe do tygodna przed rozpoczęciem szkolenia, po potrąceniu 30% wpłaty na poczet opłat logistycznych.
  10. Polski Instytut Treningu Mentalnego sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn od niej niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość: uzykania zwrotu wpłaconych środków na własne konto, przeniesienia środków na inny termin tego samego szkolenia, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenia lub oferowane produkty bądź usługi.

   Jakiekolwiek zgłoszenie drogą elektroniczną w tym formularz zgłoszeniowy jest tylko wstępną rezerwacją. Miejsce na szkoleniu lub coachingu gwarantuje wpłata opłaty na konto Polski Instytut Treningu Mentalnego sp. z o.o.

  11. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.
  1. warsztaty, seminaria i treningi i hipnoterapia mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i nie zastępują żadnego rodzaju terapii.
  1. Osoby korzystające z usług szkoleniowych lub treningu lub hipnoterapii będące chore lub w trakcie jakiejkolwiek formy leczenia są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą. Osoby takie mają obowiązek zgłoszenia tego faktu trenerowi przed rozpoczęciem szkolenia lub treningu/hipnoterapii.
  1. Polski Instytut Treningu Mentalnego sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Klientem

Zaufali mi

Współpraca

GM

email marketing powered by FreshMail